Rekken voor kleine blikken met opvangbakken


Rekken voor veilige opslag van gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen is aan regels gebonden. Een vloeistof die brandbaar is of een bijtende stof kunt u niet zomaar ergens neerzetten. Als het blik gaat lekken moet de vloeistof goed worden opgevangen zodat dit geen risico’s oplevert. Een risico kan zijn dat de vloeistof op de vloer terecht komt en de vloerbedekking aantast. Ook kan er brandgevaar ontstaan als een vloeistof op een vloer of tegen een wand lekt. Daarnaast kunnen er ongewenst giftige of onaangename dampen ontsnappen die een risico zijn voor de gezondheid van mensen in de buurt. Bewaar dergelijke stoffen dus altijd op een rek voor veilige opslag van dergelijke gevaarlijke stoffen. Alu Comfort heeft er meerdere in het assortiment.

 

Voorkom problemen met gevaarlijke stoffen

Het naleven van milieuregels wordt steeds belangrijker voor bedrijven en instellingen. Hierop wordt door de autoriteiten streng gecontroleerd. Wanneer u zich niet aan de voorschriften houdt voor veilige opslag van bijtende, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen dan kunt u hiervoor een boete krijgen. De bedragen kunnen flink oplopen. Daarom is het verstandig om vooraf goed na te denken hoe u deze stoffen wilt gaan opslaan. Gebruik een rek voor kleine blikken met een opvangbak. Zo zorgt u ervoor dat u schoonmaakmiddelen en andere chemische stoffen veilig kunt wegzetten. De rekken zijn voorzien van een opvangbak. Als een blik gaat lekken of omvalt en daardoor leegloopt wordt de vloeistof opgevangen en komt dus niet op de vloer terecht of in contact met andere chemische stoffen. Let er hierbij op dat u middelen die als ze met elkaar in aanraking komen tot een chemische reactie leiden niet bij elkaar zet maar op een andere etage of liever nog op een apart rek.

 

Gebruik een stelling met opvangbakken

Het opslaan van blikken, bussen of jerrycans met in potentie gevaarlijke stoffen vraagt extra aandacht. U dient ze dusdanig op te slaan dat ze niet in contact kunnen komen met open vuur of vonken, en ook niet met elkaar als dit kan leiden tot een ongewenste chemische reactie. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u opslaat en wat u wel of niet bij elkaar kunt zetten. Gebruik altijd een rek met opvangbak. Als een bus, blik of jerrycan beschadigd raakt en de vloeistof loopt eruit dan wordt deze opgevangen in de lekbak en kan verder geen schade aanrichten.  Al onze lekbakken ondergaan een lekdichtheidstest vooraleer ze worden geleverd!

 

Zorg voor goede ventilatie

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is goede ventilatie erg belangrijk. Sla deze producten dus op in een ruimte die kan worden geventileerd door middel van een rooster of een raam dat kan worden opengezet. Zo voorkomt u dat mensen die in de ruimte moeten zijn onwel worden doordat er dampen vrijkomen. Het is aan te raden om bij het werken met gevaarlijke stoffen altijd handschoenen te dragen of zelfs beschermende kleding. In bepaalde situaties is dit zelfs verplicht.

Enig resultaat