Privacy Policy

Gegevensbescherming en privacyverklaring Alucomfort BV:

Alucomfort BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent
ons privacy beleid, kunt u terecht op volgende emailadres:
[email protected].

Uw persoonlijke gegevens die U ons heeft doorgegeven, worden in code
omgezet en zijn beveiligd tegen misbruik. Onze veiligheidsserver-software SSL
biedt de hoogte beveiliging en behoort bij de beste op het gebied van veilige
online-handel. Al uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres worden
versleuteld door onze veiligheids-software. Deze informatie kan bij
verzending via internet niet worden gelezen door onbevoegden. Bij
versleuteling worden de door U ingevoerde karakters omgezet in een code,
waardoor de overdracht via internet op een veilige manier kan gebeuren.

Verwerkings- doeleinden

Alucomfort BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten
voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

 

Wij verwerken ook uw gegevens ten behoeve van de verzending van e-mailreclame, voor zover u ons uw e-mailadres bij een offertevraag of bestelling ter beschikking heeft gesteld.  U kan dit op elk moment herroepen door een mail te sturen naar [email protected]

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Ter uitvoering van de contractuele
afspraken met de klant heeft Alucomfort BV een aantal gegevens nodig.
Daarnaast kan Alucomfort BV ook een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben om onze
klanten de meest optimale, persoonlijke service te bieden. Hierbij staat de
privacy van onze klanten voorop. Tenslotte kan er ook een wettelijke
verplichting zijn om gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld in geval van
vermoeden van fraude.

Overmaken aan derden

Alucomfort BV stelt uw persoonlijke gegevens enkel ter beschikking aan derden voor hetgeen noodzakelijk voor een correct klanten- en orderbeheer, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of om onze wettelijke belangen te garanderen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn erg
belangrijk voor ons en staan op de eerste plaats.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en
kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten
verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen
de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1
(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen
en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om
een email te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Wijzigingen

Alucomfort BV heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. U controleert deze pagina dan ook best regelmatig op wijzigingen. Deze policy werd het laatst gewijzigd op 30 december 2019.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel – [email protected]).

Cookie Policy

 

I.             Inleiding

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via [email protected]

 

 

II.           Wat is een cookie ?

 

1.           Het begrip ‘cookie’

 

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

 

2.           Soorten cookies

 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt en door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

 

III.          Welke cookies gebruiken wij op onze website ?

 

1.           Functionele cookies

 

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 

2.           Performantie / Analytische cookies

 

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

 

3.           Cookies voor behavioural targeting / remarketing

 

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

 

4.           Third party COOKIES

 

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 

 

IV.         Uw toestemming

 

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

Cookies worden in geen geval gelinkt aan een naam en/of een voornaam van een individu.